Trip Trap Oliesæbe, natur og hvid

Trip Trap Oliesæbe anvendes til rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve.

  • Rengører gulvet skånsomt
  • Tilfører træet olie
  • Bevarer træets glød og naturlige nuance
  • Danner en mat og beskyttende oliefilm på trægulvets overflade
Varekategori:

Beskrivelse

Trip Trap Oliesæbe anvendes til rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Trip Trap Oliesæbe Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve og Hvid anvendes typisk til hvidolierede trægulve.
Trip Trap Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.

1

Dunken rystes grundigt før brug.

2

Træet skal være tørt og støvfri.

3

Trip Trap Oliesæbe blandes med varmt vand 1:20 (250 ml. Trip Trap Oliesæbe til 5 liter vand). Blandingsforholdet kan fortyndes eller koncentreres efter behov afhængig af slidtage.

4

Vask med en let opvredet gulvklud eller moppe i træets længderetning. Umiddelbart herefter tørres gulvet efter med en opvredet gulvklud eller moppe ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 spande en med Trip Trap Oliesæbe og en med skyllevand. Det anbefales at der vaskes på et område af ca. 10 m² ad gangen. Derved undgår man, at trægulvet er fugtigt i en længere periode.

5

Lad træet tørre i ca. 2 timer før det tages i brug.

PH 7,5
Deklaration Vand, forædlede vegetabilske olier, nonioniske tensider, konserveringsmiddel
Fysisk tilstand Flydende
Flammepunkt Produktet er ikke brandfarligt
Massefylde Ca. 1
Farver Natur og hvid
Lugt Svag
Tørretid 2 timer
Værktøj 2 stk. gulvspande. Gulvmoppe eller gulvklud
Værktøj rengøres med Vand og sæbe
Bortskaffelse Tom emballage bortskaffes som dagsrenovation. Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald
Holdbarhed 3 år i uåbnet tilstand
Emballage 1 og 2,5 liter dunk
MAL-kode (1993) 00-1
Pr. Nr. Ingen anmærkninger
Opbevaring Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur